Odborné informácie

Viskozitné triedy : 5W-20, 10W-30, 15W-40, ...
- písmeno W z anglického WINTER 
- napr. 5W - viskozita pri nízkych teplotách, 20 - viskozita pri vysokých
 
Minerálny olej
Polosyntetika
Plná syntetika
 
Klasifikácie podľa API
- písmeno C označuje oleje vhodné pre naftové motory
- písmeno S oleje pre benzínové
- GL-4
- GL-5
 
Klasifikácie podľa ACEA
- písmeno B označuje oleje vhodné pre naftové motory
- písmeno A oleje pre benzínové
- písmeno C oleje kompatibilné s prídavnými zariadeniami / DPF, trojcestné katalyzátory /

News