Marketing

Od 01.04.2016 spoločnosť LubeMAX pripravila pre svojich zákazníkov špeciálny program, ktorý obsahuje marketingovú aj nemarketingovú podporu. Podrobnosti obdrží každý zákazník osobne od svojho obchodného zástupcu.
 
BUSINESS CLASS / technická podpora, riešenia šité na mieru, bonusová schéma, podporné akcie, investície, výmenné štítky, nadštandardné služby v oblasti logistiky, kredit limit, dlhšia splatnosť, ... /
ECONOMY CLASS / výhodná cena bez akejkoľvek podpory /

News