Fleetguard

Patríme do skupiny oficiálnych predajcov výrobkov FLEETGUARD patriacich pod svetového lídra CUMMINS FILTRATION. Spoločnosť vznikla v roku 1958 a aktuálne zamestnáva vyše 5500 zamestnancov.

News